KANTER är en affärsjuridisk advokatbyrå med huvudsakligt fokus på Corporate/M&A, Immaterialrätt och Tvistlösning. Vi är en true partnership-byrå med erfarna jurister som tillhandahåller konkreta, effektiva och sofistikerade juridiska tjänster och rådgivning.

bakgrund

Alla våra partners, av vilka flera varit kolleger under lång tid, har gedigen erfarenhet från ledande affärsjuridiska advokatbyråer i Stockholm, London och New York. De biträdande juristerna har även de praktik från välrenommerade byråer och in-house.

Vi arbetar nära våra klienter för att förstå deras verksamhet och kommersiella miljö.

Våra praktikområden är tätt sammanflätade, så att vi kan förse våra klienter med välfungerande och integrerade team. Genom att kombinera vår kunskap om lokala marknader och industrier med ett internationellt perspektiv kan vi snabbt ge praktiskt relevanta högkvalitativa råd. Partner- och övrig senior-engagemang medför tillgänglighet och effektivitet.


erkännanden

KANTER får fortlöpande utmärkta vitsord från oberoende internationella undersökningsinstitut såsom Chambers & Partners.

“Compact and dynamic team focusing on mid-market domestic and Nordic deals. An excellent choice for public M&A and private equity mandates”, Chambers Europe, 2015, Corporate/M&A

“The team always does an excellent job, and does its best to conclude transactions smoothly”, Chambers Europe, 2014, Corporate/M&A

“This transactional boutique has an enviable reputation, with sources highlighting the strength of its team and the consistently accurate advice it provides. It excels in public M&A and counts a number of private equity houses among its clients”, Chambers Europe, 2013, Corporate/M&A

“This team is small but doing extremely well in the corporate market”, Chambers Europe, 2012, Corporate/M&A

“This prestigious boutique firm focuses on providing high-level corporate law advice, and it is well established in this area. Sources consistently praise the quality of its practice”, Chambers Europe, 2011, Corporate/M&A

corporate / M&A

Företagsöverlåtelser
Privata och publika transaktioner utgör kärnan i vår Corporate/M&A praktik, från stora gränsöverskridande affärer till mindre förvärv och försäljningar i den lokala marknaden. Svenska och utländska multinationella industriföretag, private equity-sponsorer, venture capital-fonder och uppstartsbolag vänder sig till oss.
Bank och finans
Vår bank- och finanspraktik tillhandahåller ett brett spektrum av rådgivningstjänster avseende både lokala och gränsöverskridande finansieringstransaktioner med visst fokus på förvärvsfinansiering och specifik rådgivning inom hela kreditmarknaden, inklusive debt capital-markets och strukturerade produkter. Vi arbetar även med internationella och lokala finansiella institutioner och investeringsverksamheter i regulatoriska frågor.
Private Equity
Vårt arbete för private equity-fonder i olika transaktionssegment, i samband med förvärv, exits, delägarprogram och avseende löpande rådgivning till portföljbolag, och i venture capital-transaktioner, är omfattande och välrenommerat.
Kapitalmarknad
Vi täcker alla typer av produkter på kapitalmarknaden, och har specialister på såväl aktiemarknadsreglering som frågor som rör obligationsmarknaden. Vi arbetar löpande med frågor som rör informationsgivning, bolagsstyrning och andra regulatoriska frågor som är relevanta för kapitalmarknadens aktörer, och med transaktionsjuridiska tjänster även på kapitalmarknadsområdet.
Fastighetsrätt
Vi företräder svenska och internationella klienter, fastighetsbolag, fastighetsfonder, finansiella aktörer och fastighetsutvecklare, vid förvärv av såväl fastighetsportföljer som enstaka fastigheter, och med löpande rådgivning i ärenden som rör fastighetskonsortier, rättighetsfrågor, hyresjuridik, sale and lease-back och transaktionsstrukturer.
Energirätt
Vår energirättsliga praktik är i huvudsak fokuserad kring elmarknaden i de nordiska länderna. Vi förser våra klienter med integrerad juridisk rådgivning som spänner över flera av firmans praktikområden och som bygger på vår djupa kunskap om energibranschens kommersiella och tekniska aspekter vilket gör att vi på ett effektivt sätt kan hantera transaktioner, regulatoriska processer och tvister. Vi arbetar även med klienter i frågor som avser energirelaterade varor och derivatprodukter och våra jurister har erfarenhet av arbete inom energibranschen och är välkända inom den nordiska energimarknaden.
Bolagsrätt och kommersiella avtal
Vi sköter löpande bolagsrättsliga frågor och kommersiella avtal, t.ex. samarbetsavtal och joint ventures, inköps- och leverantörsavtal, tillverknings-, återförsäljar- och distributionsavtal.
Konkurrensrätt
Som stöd till vårt team för företagsöverlåtelser tillhandahåller vi även viss transaktionsrelaterad konkurrensrättslig rådgivning.
Arbetsrätt
Vi ger arbetsrättslig rådgivning som led i företagsöverlåtelser liksom i löpande ärenden, vilka inkluderar bland annat anställningsavtal, rådgivning i samband med anställnings upphörande, incitamentsprogram, ersättning till ledande befattningshavare och konkurrensbegränsningsfrågor.

Immaterialrätt

Varumärken och upphovsrätt
Vi har bred erfarenhet av immaterialrättsliga frågor inom en stor variation av verksamhetsområden, inklusive IP-intensiva branscher som media, life science och mode. Varumärkespraktiken spänner över ett brett spektrum med såväl registrering av varumärken och hantering av varumärkesportföljer som intrångsfrågor, licensiering och analys av varumärkesportföljer i samband med företagsöverlåtelser. Vår upphovsrättspraktik omfattar alla typer av verk som kan skyddas, såsom musik, litteratur och text, film- och TV-produktion samt konst och design. Vi hanterar även intrångsfrågor och alla typer av avtal inom upphovsrättens område såsom licensiering, överlåtelser, tillverkning och publicering.
Marknadsrätt
Vi arbetar med alla aspekter av marknadsrätt, inklusive analyser av marknadsföring och andra marknadsaktiviteter och vår erfarenhet inkluderar även marknadsrättslig speciallagstiftning. Vi har även gedigen erfarenhet av att representera klienter i tvister enligt marknadsföringslagen.
IT
Vi arbetar regelbundet med mjukvarubolag och leverantörer av Saas-tjänster. Vi har stor erfarenhet av att stödja både köpare och leverantörer av IT-tjänster och har deltagit i flera större IT projekt som inkluderar utveckling, implementering och licensiering av mjukvara samt kringliggande avtal såsom support och underhåll.

tvistlösning

Domstolstvister och skiljeförfaranden
Vi företräder svenska och internationella klienter i kommersiella tvister, inklusive immaterialrättsliga, inom en rad olika branscher och industrier. Vi har betydande erfarenhet av nationella domstolstvister samt svenska och internationella skiljeförfaranden. Medlemmar i vårt team anlitas regelbundet som skiljemän i såväl ad hoc-förfaranden som institutionella förfaranden.
Annie Carlefred

Senior Associate, Advokat
carlefred@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 45 Mobil:
+46 72 253 37 45
Läs mer

Björn Andersson

Trainee
andersson@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 28 Mobil:
+46 70 604 37 28
Läs mer

Carolina Lind

Associate
lind@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 08 Mobil:
+46 72 002 37 08
Läs mer

Caroline Von Heidenstam

Partner, Advokat
heidenstam@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 18 Mobil:
+46 70 661 57 60
Läs mer

Charlotta Poehler

Managing Partner, Advokat
poehler@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 03 Mobil:
+46 70 316 31 88
Läs mer

Christina Franzén

Assistent
franzen@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 16
Läs mer

Claude Unge

Partner, Advokat
unge@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 32 Mobil:
+46 73 089 37 32
Läs mer

Felicia Runsiö

Associate
runsio@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 00 Mobil:
+46 70 222 97 79
Läs mer

Fredrik Elmér

Partner, Advokat
elmer@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 09 Mobil:
+46 70 390 37 09
Läs mer

Frida Engzell

Senior Associate, Advokat
engzell@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 24 Mobil:
+46 70 377 55 60
Läs mer

Gabriel Löwander

Biträdande Jurist
lowander@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 46 Mobil:
+46 73 800 37 46
Läs mer

Jeanette Ekstrand

Tf ekonomiansvarig
ekstrand@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 19
Läs mer

Jennifer Berger

Senior Associate, Advokat
berger@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 23 Mobil:
+46 70 384 45 54
Läs mer

Jenny Pilwind

Associate
pilwind@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 06 Mobil:
+46 72 252 37 06
Tjänstledig
Läs mer

Karl Eklund

Associate
eklund@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 42 Mobil:
+46 70 390 37 42
Läs mer

Lena Frånstedt Lofalk

Partner, Advokat
lofalk@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 05 Mobil:
+46 70 555 80 85
Läs mer

Lennart Kanter

Partner, Advokat
kanter@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 04 Mobil:
+46 70 597 88 33
Läs mer

Linn Norberg

Assistent
norberg@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 20
Föräldraledig
Läs mer

Lovisa Larsson

Senior Associate, Advokat
larsson@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 26 Mobil:
+46 70 687 37 26
Läs mer

Margareta Skog

Assistent
skog@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 20 Mobil:
+46 70 77 30 154
Läs mer

Maria Kjellser

Redovisningschef
kjellser@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 07 Mobil:
+46 728 58 37 07
Läs mer

Maria Lindmalm

Assistent
lindmalm@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 00 Mobil:
+46 735 25 09 14
Läs mer

Marielle Strömbäck

Senior Associate, Advokat
stromback@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 38 Mobil:
+46 76 112 28 28
Föräldraledig
Läs mer

Mats Bendrik

Advokat
bendrik@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 37 Mobil:
+46 707 53 11 53
Läs mer

Mikael Klang

Partner, Advokat
klang@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 31 Mobil:
+46 70 607 37 31
Läs mer

Dr. Moritz Veller

Partner, Advokat, Rechtsanwalt
veller@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 35 Mobil:
+46 72 858 37 35
Läs mer

Per Ugge

Managing Partner, Advokat
ugge@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 29 Mobil:
+46 70 29 792 29
Läs mer

Pernilla Lindahl

Kontorschef
lindahl@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 15 Mobil:
+46 709 52 54 61
Läs mer

Sara Malmström

Senior Associate, Advokat
malmstrom@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 25 Mobil:
+46 70 279 78 88
Läs mer

Stéphanie Isacson

Senior Associate, Advokat
isacson@kntr.se Telefon:
+46 8 407 37 36 Mobil:
+46 70 598 37 36
Läs mer


Telefon:
Mobil:


erfarenhet

utbildning
Telephone:
Mobile:


Verksamhetsområde

asd

erfarenhet

  utbildning

   karriär

   Biträdande jurister och trainees:

   Vi vill alltid träffa talangfulla jurister som kan bli delar av vårt team. Våra yngre medarbetare får möjlighet att bygga en bred juridisk kompetens inom alla våra praktikområden innan de börjar specialisera sig.

   Som mindre firma med spännande uppdrag kan vi erbjuda dig möjligheten att arbeta med komplexa och betydelsefulla juridiska frågor i en verksamhet där du blir en viktig medarbetare från första dagen på jobbet.


   Sommartrainees:

   Vi anställer sommartrainees varje sommar. Anställningsprocessen inleds i januari. Ansökningar ska vara oss tillhanda senast 31 januari.


   Vi tror att det bästa sättet att bilda dig en uppfattning om oss är att besöka vårt kontor och träffa några av oss. Om du är intresserad skickar du din ansökan till Pernilla Lindahl, lindahl@kntr.se.

   KANTER Advokatbyrå KB
   P.O. Box 1435, SE-111 84 Stockholm, Sweden
   Besöksadress: Engelbrektsgatan 3
   Telefon: +46 8 407 37 00, Fax: +46 8 678 12 20
   reception@kntr.se