om kanter

KANTER är en affärsjuridisk advokatbyrå med huvudsakligt fokus på Corporate/M&A, Immaterialrätt och Tvistlösning. Vi är en true partnership-byrå med erfarna jurister som tillhandahåller konkreta, effektiva och sofistikerade juridiska tjänster och rådgivning.

bakgrund

Alla våra partners, av vilka flera varit kolleger under lång tid, har gedigen erfarenhet från ledande affärsjuridiska advokatbyråer i Stockholm, London, New York och Hamburg. De biträdande juristerna har även de praktik från välrenommerade byråer och in-house.

Vi arbetar nära våra klienter för att förstå deras verksamhet och kommersiella miljö.

Våra praktikområden är tätt sammanflätade, så att vi kan förse våra klienter med välfungerande och integrerade team. Genom att kombinera vår kunskap om lokala marknader och industrier med ett internationellt perspektiv kan vi snabbt ge praktiskt relevanta högkvalitativa råd. Partner- och övrig senior-engagemang medför tillgänglighet och effektivitet.


erkännanden

KANTER får fortlöpande utmärkta vitsord från oberoende internationella undersökningsinstitut såsom Chambers & Partners.

”The team is first-rate and also very experienced. We really appreciate their availability, which is 24/7, and they are very quick in their work.” Client testimony in Chambers Europe, 2017, Private Equity

“Compact and dynamic team focusing on mid-market domestic and Nordic deals. An excellent choice for public M&A and private equity mandates”, Chambers Europe, 2015, Corporate/M&A

“The team always does an excellent job, and does its best to conclude transactions smoothly”, Chambers Europe, 2014, Corporate/M&A

“This transactional boutique has an enviable reputation, with sources highlighting the strength of its team and the consistently accurate advice it provides. It excels in public M&A and counts a number of private equity houses among its clients”, Chambers Europe, 2013, Corporate/M&A

“This team is small but doing extremely well in the corporate market”, Chambers Europe, 2012, Corporate/M&A

“This prestigious boutique firm focuses on providing high-level corporate law advice, and it is well established in this area. Sources consistently praise the quality of its practice”, Chambers Europe, 2011, Corporate/M&A

 

expertis

corporate / M&A

Företagsöverlåtelser
Privata och publika transaktioner utgör kärnan i vår Corporate/M&A praktik, från stora gränsöverskridande affärer till mindre förvärv och försäljningar i den lokala marknaden. Svenska och utländska multinationella industriföretag, private equity-sponsorer, venture capital-fonder och uppstartsbolag vänder sig till oss.
Bank och finans
Vår bank- och finanspraktik tillhandahåller ett brett spektrum av rådgivningstjänster avseende både lokala och gränsöverskridande finansieringstransaktioner med visst fokus på förvärvsfinansiering och specifik rådgivning inom hela kreditmarknaden, inklusive debt capital-markets och strukturerade produkter. Vi arbetar även med internationella och lokala finansiella institutioner och investeringsverksamheter i regulatoriska frågor.
Private Equity
Vårt arbete för private equity-fonder i olika transaktionssegment, i samband med förvärv, exits, delägarprogram och avseende löpande rådgivning till portföljbolag, och i venture capital-transaktioner, är omfattande och välrenommerat.
Kapitalmarknad
Vi täcker alla typer av produkter på kapitalmarknaden, och har specialister på såväl aktiemarknadsreglering som frågor som rör obligationsmarknaden. Vi arbetar löpande med frågor som rör informationsgivning, bolagsstyrning och andra regulatoriska frågor som är relevanta för kapitalmarknadens aktörer, och med transaktionsjuridiska tjänster även på kapitalmarknadsområdet.
Fastighetsrätt
Vi företräder svenska och internationella klienter, fastighetsbolag, fastighetsfonder, finansiella aktörer och fastighetsutvecklare, vid förvärv av såväl fastighetsportföljer som enstaka fastigheter, och med löpande rådgivning i ärenden som rör fastighetskonsortier, rättighetsfrågor, hyresjuridik, sale and lease-back och transaktionsstrukturer.
Energirätt
Vår energirättsliga praktik är i huvudsak fokuserad kring elmarknaden i de nordiska länderna. Vi förser våra klienter med integrerad juridisk rådgivning som spänner över flera av firmans praktikområden och som bygger på vår djupa kunskap om energibranschens kommersiella och tekniska aspekter vilket gör att vi på ett effektivt sätt kan hantera transaktioner, regulatoriska processer och tvister. Vi arbetar även med klienter i frågor som avser energirelaterade varor och derivatprodukter och våra jurister har erfarenhet av arbete inom energibranschen och är välkända inom den nordiska energimarknaden.
Bolagsrätt och kommersiella avtal
Vi sköter löpande bolagsrättsliga frågor och kommersiella avtal, t.ex. samarbetsavtal och joint ventures, inköps- och leverantörsavtal, tillverknings-, återförsäljar- och distributionsavtal.
Konkurrensrätt
Som stöd till vårt team för företagsöverlåtelser tillhandahåller vi även viss transaktionsrelaterad konkurrensrättslig rådgivning.
Arbetsrätt
Vi ger arbetsrättslig rådgivning som led i företagsöverlåtelser liksom i löpande ärenden, vilka inkluderar bland annat anställningsavtal, rådgivning i samband med anställnings upphörande, incitamentsprogram, ersättning till ledande befattningshavare och konkurrensbegränsningsfrågor.

Immaterialrätt

Varumärken och upphovsrätt
Vi har bred erfarenhet av immaterialrättsliga frågor inom en stor variation av verksamhetsområden, inklusive IP-intensiva branscher som media, life science och mode. Varumärkespraktiken spänner över ett brett spektrum med såväl registrering av varumärken och hantering av varumärkesportföljer som intrångsfrågor, licensiering och analys av varumärkesportföljer i samband med företagsöverlåtelser. Vår upphovsrättspraktik omfattar alla typer av verk som kan skyddas, såsom musik, litteratur och text, film- och TV-produktion samt konst och design. Vi hanterar även intrångsfrågor och alla typer av avtal inom upphovsrättens område såsom licensiering, överlåtelser, tillverkning och publicering.
Marknadsrätt
Vi arbetar med alla aspekter av marknadsrätt, inklusive analyser av marknadsföring och andra marknadsaktiviteter och vår erfarenhet inkluderar även marknadsrättslig speciallagstiftning. Vi har även gedigen erfarenhet av att representera klienter i tvister enligt marknadsföringslagen.
IT
Vi arbetar regelbundet med mjukvarubolag och leverantörer av Saas-tjänster. Vi har stor erfarenhet av att stödja både köpare och leverantörer av IT-tjänster och har deltagit i flera större IT projekt som inkluderar utveckling, implementering och licensiering av mjukvara samt kringliggande avtal såsom support och underhåll.

tvistlösning

Domstolstvister och skiljeförfaranden
Vi företräder svenska och internationella klienter i kommersiella tvister, inklusive immaterialrättsliga, inom en rad olika branscher och industrier. Vi har betydande erfarenhet av nationella domstolstvister samt svenska och internationella skiljeförfaranden. Medlemmar i vårt team anlitas regelbundet som skiljemän i såväl ad hoc-förfaranden som institutionella förfaranden.

Nyheter

medarbetare

Alexander Grägg

Associate

@ kntr.se gragg

Amanda Kasa

Assistent

@ kntr.se kasa

ANDREAS WISTRAND

Associate

@ kntr.se wistrand

Anton Graffman

Associate

@ kntr.se graffman

Axel Jönsson

Associate

@ kntr.se joensson

BJÖRN KRISTIANSSON

Partner, Advokat

@ kntr.se kristiansson

Carolina Lind

Senior Associate, Advokat

@ kntr.se lind

Caroline Von Heidenstam

Partner, Advokat

@ kntr.se heidenstam

Charlotta Poehler

Managing Partner, Advokat

@ kntr.se poehler

Christina Franzén

Varumärkesassistent

@ kntr.se franzen

Claude Unge

Partner, Advokat

@ kntr.se unge

EBBA WERKELL

Counsel

@ kntr.se werkell

Elin Pettersson

Associate

@ kntr.se pettersson

Emmi Eliander

Associate

@ kntr.se eliander

Erik Danhard

Partner, Advokat

@ kntr.se danhard

Felicia Runsiö

Senior Associate, Advokat

@ kntr.se runsio

Föräldraledig

Fredrik Elmér

Partner, Advokat

@ kntr.se elmer

Gabriel Löwander

Senior Associate, Advokat

@ kntr.se lowander

Helén Landenberg Rämsell

Senior Associate, Advokat

@ kntr.se landenberg

Föräldraledig

Jonas Göransson

Associate

@ kntr.se goransson

Karl Eklund

Senior Associate, Advokat

@ kntr.se eklund

Lena Frånstedt Lofalk

Partner, Advokat

@ kntr.se lofalk

Lennart Kanter

Of Counsel

@ kntr.se kanter

Linn Norberg

Assistent

@ kntr.se norberg

LINUS STILLER

Associate

@ kntr.se stiller

Lovisa Norin

Senior Associate, Advokat

@ kntr.se norin

Maria Kjellser

Redovisningschef

@ kntr.se kjellser

Maria Lindmalm

Assistent

@ kntr.se lindmalm

Maria Shamoun

Office Manager

@ kntr.se shamoun

Mats Bendrik

Advokat

@ kntr.se bendrik

Michael Krusin

Partner, Advokat

@ kntr.se krusin

Per Ugge

Managing Partner, Advokat

@ kntr.se ugge

Sanna Isaksson

Senior Associate, Advokat

@ kntr.se isaksson

Sara Malmström

Senior Associate, Advokat

@ kntr.se malmstrom

Tobias Hultén

Partner, Advokat

@ kntr.se hulten

Ulf Johansson

Partner, Advokat

@ kntr.se johansson

Urban Båvestam

Partner, Advokat

@ kntr.se bavestam

Victoria Skoglund

Partner, Advokat

@ kntr.se skoglund


Telefon:
Mobil:


erfarenhet

utbildning


karriär

Biträdande jurister:

Vi vill alltid träffa talangfulla jurister som kan bli delar av vårt team. Våra yngre medarbetare får möjlighet att bygga en bred juridisk kompetens inom alla våra praktikområden innan de börjar specialisera sig.

Som mindre firma med spännande uppdrag kan vi erbjuda dig möjligheten att arbeta med komplexa och betydelsefulla juridiska frågor i en verksamhet där du blir en viktig medarbetare från första dagen på jobbet.


Sommartrainees:

Ansökningsperioden pågår mellan november och januari varje år. Intervjuer sker löpande så ansök gärna i god tid.


Vi tror att det bästa sättet att bilda dig en uppfattning om oss är att besöka vårt kontor och träffa några av oss. Om du är intresserad skickar du din ansökan till info@kntr.se.

KANTER Advokatbyrå KB
P.O. Box 1435, SE-111 84 Stockholm, Sweden
Besöksadress: Engelbrektsgatan 3
Telefon: +46 8 407 37 00, Fax: +46 8 678 12 20
reception@kntr.se